Cena ekogroszku Częstochowa – jak nie przepłacić?

Najważniejsze parametry ekogroszku to:

  • Wartość opałowa 26-29 MJ/kg

  • Typ energetyczny 31.2

  • Granulacja 5-25 mm

  • Zawartość popiołu poniżej 10%

  • Zawartość siarki poniżej 10%

  • Zdolność spiekania RI 20

  • Wilgotność poniżej 15%

Powyższe parametry można uznać za dobre. Miejmy na uwadze jednak fakt, że w Polsce jest ponad 20 działających kopalń, które w różnym stopniu dostarczają to paliwo. Jest to złożony proces, który można przedstawić, pokazując, że ekogroszek spalany jest w kilkudziesięciu typach kotłów, a przy tym za pomocą znajdujących się w nich kilkunastu rodzajów palników spalających opał na różne sposoby. Trzeba tu także zwrócić uwagę na różne zapotrzebowanie domu na energię oraz na liczbę mieszkańców, jak również ich umiejętności.

Cena ekogroszku nie jest jedynym parametrem, który należy brać pod uwagę przy wyborze tego węgla. Wachlarz jego możliwości jest bowiem spory. Może się zdarzyć taki paradoks, że dwie osoby, które kupują węgiel w tych samych składach opałów i z tych samych hałd, będą mieć odmienną opinię na temat zakupionego ekogroszku i któraś z nich może się czuć oszukana.

Jak wiemy, może się tak zdarzyć, że sprzedawca okaże się nieuczciwy i w cenie dobrej jakości węgla kamiennego zaproponuje nam opał o słabych parametrach. Do takiej sytuacji może dojść także w dalszej odsprzedaży. Problemem jest tu kłopot z szybką oceną jakości ekogroszku, zwłaszcza w przypadku końcowego użytkownika.

Według szacunków, w naszym kraju zużywa się ok. 75 mln węgla kamiennego, a na sam sektor energetyczny przypada aż 60%. W przemyśle i budownictwie wykorzystuje się go 25%, natomiast na gospodarstwa domowe oraz drobny przemysł przypada jedynie 15%. Rynek węgla o dużej zawartości siarki, a małej wartości opałowej, wydobywanego w polskich kopalniach w dużych ilościach, z roku na rok jest coraz mniejszy. Zarówno ekogroszek, jak i materiał typu eko miał zanotowały wzrost w segmencie węgla. Do jego głównych odbiorców należą małe przydomowe kotłownie.